Call Us on 061-504046

News

Admit Card Print गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०८०।०५।२७ गते विहान ८ बजेदेखि हुने व्यवस्थापन स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्तिको परीक्षामा भागलिन आउने उम्मेदवारहरुले संलग्न सूचना बमोजिम प्रवेशपत्र प्रिन्ट गर्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचनाबाट जानकारी गराईन्छ ।

Related files: