Call Us on 061-504046

News List

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरुमा पूर्ण शुल्कीय मार्फत अध्ययन गर्न अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरुमा पूर्ण शुल्कीय मार्फत अध्ययन गर्न अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरुमा पूर्ण शुल्क... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति मार्फत अध्ययन गर्न अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति मार्फत अध्ययन गर्न अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति... read more

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहको MBA, MHCM and MCIS छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुको अनलाइन फाराम भर्ने समय थप र परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको सूचना ।
व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहको MBA, MHCM and MCIS छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुको अनलाइन फाराम भर्ने समय थप र परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको सूचना ।

व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहको MBA, MHCM and MCIS छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरु... read more

पोखरा विश्वविद्यालयको आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुल र कलेजहरुमा स्नातकतहमा भर्ना हुन पाउँने नयाँ शैक्षिक मापदण्डको सम्बन्धमा ।
पोखरा विश्वविद्यालयको आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुल र कलेजहरुमा स्नातकतहमा भर्ना हुन पाउँने नयाँ शैक्षिक मापदण्डको सम्बन्धमा ।

पोखरा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्बाट विश्वविद्यालयको आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०७९ को अत्यन्त जरुरी सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०७९ को अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सं... read more

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत अगष्ट सेसन २०२२ को लागि MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत अगष्ट सेसन २०२२ को लागि MBA/MCIS/MHCM कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत अगष्ट सेसन २०२२ को लागि MBA/MCIS/MHCM कार्यक... read more

स्नातक तह छात्रवृत्तिको यो वर्षको छनौंट र भर्नाका सबै कार्यक्रमहरु अन्त्य गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना ।
स्नातक तह छात्रवृत्तिको यो वर्षको छनौंट र भर्नाका सबै कार्यक्रमहरु अन्त्य गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्तिको यो वर्षको छनौंट र भर्नाका सबै कार्यक्रमहरु अन्त्य गरिएको अत्यन्त जरुरी सू... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह (क) अन्तर्गतका School Sector-Others कार्यक्रमहरुको Fourth Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह (क) अन्तर्गतका School Sector-Others कार्यक्रमहरुको Fourth Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह (क) अन्तर... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह (क) अन्तर्गतका School Sector-Others का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि–४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह (क) अन्तर्गतका School Sector-Others का उम्मेदवारहरुलाई अनुसूचि–४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह (क) अन्तर... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह (ख) अन्तर्गतका School Sector-Others कार्यक्रमहरुको Third-Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह (ख) अन्तर्गतका School Sector-Others कार्यक्रमहरुको Third-Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि स... read more