Call Us on 061-504046

News List

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तर तह कार्यक्रमहरुको Pass List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तर तह कार्यक्रमहरुको Pass List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तर तह कार्यक्रमहरुको Pass List प्... read more

Transcript/Character Certificate Upload गर्न समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
Transcript/Character Certificate Upload गर्न समय थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट Transcript/Character Certificate पेश गर्न समय थप गरिएको... read more

Admit Card Print गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
Admit Card Print गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

मिति २०८०।०५।२७ गते विहान ८ बजेदेखि हुने व्यवस्थापन स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्तिको परीक्षामा भागलिन... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट प्रवेश परीक्षाको उत्तिर्ण सूचि (Pass List) प्रकाश... read more

स्नातक तह छात्रवृत्ति  Entrance Exam को प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
स्नातक तह छात्रवृत्ति Entrance Exam को प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

स्नातक तह छात्रवृत्ति  Entrance Exam को प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धि सूचना सम्बन्... read more

पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरु समूह (क), (ख) र (ग) को प्रवेश परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरु समूह (क), (ख) र (ग) को प्रवेश परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरु समूह (क),... read more

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम, २०८० मा भागलिने अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।
पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रम, २०८० मा भागलिने अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, व्यवस्थापन संकाय र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संका... read more

MBA/MBA-Finance/MBA-Global Business/MCIS/MHCM Master Level Scholarship Program हरुमा Online दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।
MBA/MBA-Finance/MBA-Global Business/MCIS/MHCM Master Level Scholarship Program हरुमा Online दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

MBA/MBA-Finance/MBA-Global Business/MCIS/MHCM Master Level Scholarship Program हरुमा Online दरखास... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Awarded-List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Awarded-List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति परीक्षाको Award... read more

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्कीय प्रवेश परीक्षाको Merit-List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।
पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्कीय प्रवेश परीक्षाको Merit-List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तह छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्क... read more