Call Us on 061-504046

News

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहको छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तथा एमफिल तहको कार्यक्रममा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक उम्मेदवारहरुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

Related files: