Call Us on 061-504046

News

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समय तालिका परिवर्तन भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको समय तालिका परिवर्तन भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धीत सबैको लागि सुसूचित गराइन्छ 

Related files: