Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहको मार्च सेसनको छात्रवृत्ति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको स्नातकोत्तर तहको मार्च सेसनको छात्रवृत्ति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Related files: