Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गतको MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रमको Merit List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराइन्छ ।

Related files: