Call Us on 061-504039

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह (ख) अन्तर्गतका School Sector-Others कार्यक्रमहरुको Third-Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातक तह छात्रवृत्ति छनौंट समितिबाट व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह (ख) अन्तर्गतका School Sector-Others कार्यक्रमहरुको Third-Scholarship Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैकोलागि जानकारी गराइन्छ ।!

Related files: