Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको Admit-Card Download गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्तिको यही मिति २०७९/०६/२८ गते र २९ गते हुन गइरहेको प्रवेश परीक्षाको Admit-Card Download गर्न सम्बन्धि सबैलाई यो सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

Related files: