Call Us on 061-504046

News

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका छात्रवृत्ति र पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रमहरुमा अध्ययन गर्न अनलाइन फाराम भर्ने समय थप भएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका छात्रवृत्ति र पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रमहरुमा अध्ययन गर्न अनलाइन फाराम भर्ने समय थप भएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धित सबैलाई यही सूचना मार्फत जानकरी गराइन्छ ।

Related files: